V. Az első közös pillanatJúnius első hetében volt egy vidéki utazás, amire elkísértem. Ezek voltak az ünnepnapok; reggeltől-estig együtt, legálisan, nyugalomban, csak mi és a szabadság, ami ilyenkor betöltötte az életünket. Otthon azt hazudta, egyedül megy, és mivel a férje ellenőrizgette, napi négy-öt hívás során mellettem ülve is azt hazudta, egyedül van. Döbbenetesnek találtam, hogy ezek a hívások kizárólag arra adtak parancsot, hogy kinek mikorra szerezzen a Színésznő jegyet valamelyik előadásra, vagy mikor milyen fogadást írjon be a naptárjába, amin meg kell jelenniük. Soha nem kérdezte meg a férje, hogy hogy van. Teljesen üzleti alapon működött az egész; a kirakatbaba mosolygott a politikailag fontos embereknek, cserébe a férj nevelte a gyereket, akivel beteges módon tizenhat éves koráig egy ágyban is aludt… Szerelmes volt a fiába, ahogy szerelmes volt a balett-táncos férfi párjába is, de a Színésznő nélkül sehova nem jutott volna a karrierjében, mert a Tökéletes Család képére szüksége volt. A Színésznő nem szeretett erről beszélni, nem ment bele mélyebben a problémákba, csak felszínesen panaszkodott arról, mennyire boldogtalan, milyen értelmetlennek érzi az anyaságát, milyen egy impotens, agresszív férfit elviselni, és mennyire gyűlöli, hogy a saját születésnapján is Ő lép fel, mert a férje vendégeit Neki kell szórakoztatnia…

Nagyon késő este volt már, az ország keleti határában egy földúton vitt az utunk, s a mámoros, teliholdas, nyári este olyan csillagfreskót festett az égre, hogy a Színésznő kénytelen volt megállni, és leoltani az autó lámpáit. A tücsök éji-zenében, a harmatos, puha, nyári estében mindketten kiszálltunk, hogy gyönyörködhessünk a tájban. Azóta sem találok erre az éjszakára megfelelő szavakat, pedig biztos sok más este ragyogott hasonlóan az égen, ez mégis a mi esténk volt, a mi kezdetünk. Szédültünk az autónak támaszkodva, ahogy az eget kémleltük, és a Színésznő, aki igen jó kedvében volt, hirtelen mozdulattal átölelt, simogatott, hozzám bújt, és valami olyasmit suttogott, hogy mennyire boldog velem. Azt éreztem, hogy meg kell csókolnom, mert most van itt az idő. Amikor azonban kiszabadultam az öleléséből és belenéztem a szemébe, nem voltam képes se szólni, se tenni semmit. Ledermedtem. Ő táncolt tovább, felhangosította a zenét a kocsiban, mire a zavaros tücsök ciripelést szerelmes nóta nyomta el, beleszédítve ezzel minket egy nem e világi érzésbe, ami fullasztott és tehetetlenné tett. Pár percig lehettünk így, s magam sem hittem, hogy ez velem történik, hiszen annyira közel volt a célom, ami mögött viszont csak a nagy üresség várt volna – nem mertem hát lépni. Sosem mertem tovább gondolni, hogy mi lesz, ha a Sors megadja nekünk a kegyet, hogy kiderüljön, hogy esetleg hasonlóan érzünk egymás iránt? Nem mertem és akartam belegondolni, mert minden irányból az látszott, hogy nem tudna működni, és hatalmas árat fizetne az én naiv, elbűvölt és reménnyel telt lelkem, ha csak egy percig is beleélhetném magam, hogy „mi”…

A Színésznő szült egy gyereket. Mindent megtett, hogy ne legyen így, sosem akart gyereket és felkészülve sem érezte magát rá, de a kirakatházasságba, férjének megfelelő alibijébe beletartozott a nem kívánt gyermek, így családi nyomásra az utolsó pillanatban meggondolta magát, és az erőszaktétel ellenére nem vetette el. Karriert ígértek a gyerekért cserébe, és elhitették vele, hogy ez így helyes, a társadalomban így lesz Ő „jó”, és ezt kell tennie. Nyolc hónapos terhesen ment férjhez, ettől kezdve a férje nem nyúlt nőként Hozzá. Sok éve volt ez már, de barátságunk idején ha szóba került, még mindig nagyon felkavarta és boldogtalanná tette. Naplójában ( amit nekem adott, hogy olvassam el, hogy átérezzem a fájdalmát ) többször leírta a gyerek születése után, hogy nem tudja szeretni, és meg akar halni, és nem ilyen életre vágyott. Boldogtalansága, depressziója elborította, férje uralkodása és elvárásai rámentek a hangjára, lelkére, egészségére. A gyerek nem volt megfelelően ellátva, kizárólag az apja nevelte, sérülései pedig korán megmutatkoztak kezelhetetlen hiperaktivitása és gyengébb értelmi képességei révén. A Színésznő szégyellte a gyereket is és helyzetét is, de tíz éven át tartó munkája eredményeként egészen jól kezelte a sérüléseit a külvilág felé, amivel engem is kábított az elején. Tele volt elfojtott vágyakkal, bűntudattal és csalódással, de annyiszor játszotta már ezt a szerepet és annyi ideje, hogy rutinfeladattá vált az életében. Hiszékeny kislányként lázadtam a helyzet ellen, nem értettem, miért fogadja el, és miért van ez még mindig így, mikor ennyi embert tesz boldogtalanná a körülötte kialakult helyzet. Mindig a gyerek háta mögé bújt, hogy bűntudatát, anyai szerepének kudarcát ezzel enyhítse Önmaga előtt, azonban én magam láttam, mennyire nem tölt időt a gyerekkel, és mennyire idegesíti fél óra együttlét is vele. Volt olyan, hogy gond nélkül odalökte nekem, hogy vigyem el szórakoztatni, amíg Neki dolga van, de olyan is volt, hogy ketten vittük valahova, és nekem kellett Őt nyugtatnom, annyira irritálta a gyerek jelenléte a közelünkben. Nem tudta, hogyan bánjon vele, és nem tudott mit kezdeni a kötelességtudat és az érzés-hiánya közti ellentmondással. Akkoriban szerencsésnek éreztem magam, hogy sok dolgunk nem volt a kiskamasszal, mivel az apja alibiként mindenhova vitte és mutogatta, így Őrá nem sok feladat hárult és mi részben szabadon éltünk a gyerek nélkül.

A Színésznőnek nem való gyerek. Mindig megnyugvással tölt el, mikor egy-egy nagy művész, színész esetében azt olvasom, hogy nem született gyermeke – a gyerek miatt. Hány meg hány színészgyereket ismerek, mind sérült, mert vagy anyja, vagy apja, vagy olykor egyik se volt, és egy gyerek nem tudja helyén kezelni, hogy a számára legfontosabb embernek nem ő, hanem egy intézmény a fontos, és ebből nincs mód, hogy engedni tudjon. Minden színész szereti a gyerekét, legtöbbjük boldog, hogy „tovább öröklődik”, azonban az átlagos emberekhez képest bennük százszoros a lelkiismeret-furdalás érzés, hogy nem voltak jó szülők - és nem is voltak azok. Egy felnőtt ember, ha társként egy színészt választ, akkor vagy elfogadja az ezzel járó, súlyos érzelmi hátrányokat, vagy nem, de szabad a döntése, és viselni tudja a döntésének következményeit. Ha egy gyerek beleszületik egy színésszel való kapcsolatba, nem dönthet, hogy választ-e másokat családjának, vagy sem, és rengeteg észrevétlen sérülést szed fel, mire felnő, amik nem segítik pozitív értelemben a boldogulását. Más ez, mint elvált szülő gyermekének lenni, mert itt egy illúzióval áll szemben a gyereklélek, és az illúzió felett sosem tud győzedelmeskedni, sosem lesz jobban szeretve, vagy több figyelemmel kitüntetve, mint a „színház”, ami a legtöbb színészgyerekben teljes elfordulást, megtagadást, vagy éppen túllelkesült rajongást eredményez, hiszen vagy megtagadjuk azt, ami elvette tőlünk a szeretetet, vagy megpróbáljuk megérteni, miért volt jobban szeretve nálunk.


A Színésznő a színházba menekült a saját élete elől. Az első felismerése ennek a ténynek megdöbbentett, talán ezért is ilyen tiszta bennem a kép; halvány sugarakkal melengetett a kora tavaszi napsütés, mikor a színház bejáratától nem messze véletlenül összetalálkoztam a Színésznővel. Gyönyörű volt, citromsárga ruhája és cipője kiragyogott a koszos belváros szürkeségéből, és a hajából feltekert konty valamiféle glóriát emelt a feje fölé. Nagyon megörült nekem, és vigyorogva mesélte, hogy díszvendég volt valami fogadáson, és nagyon jól érezte magát, de hulla fáradt, úgyhogy bemegy a színházba ledőlni. Csodálkozva kérdeztem, hogy miért a színházba, miért nem megy haza? – nem is lakott messze. Pontosan olyan értetlenkedéssel válaszolt, ahogy kérdeztem, hogy miért menne haza, mikor ott úgysincs nyugalma? A férje ismerősei, munkásemberei, barátai, „idegen emberek” jönnek-mennek, ott a gyerek, Neki pihennie kell, másnap előadása van, inkább bemegy az öltözőjébe és lefekszik. Így is lett. Pár órával később találkoztam Vele a művészbüfében, immár köntösben volt, a haja leengedve, és kezében az erős kávéjával éppen nagy szócsatákat vívott az aznap esti előadás szereplőivel, akiknek hivatalból volt dolguk a teátrumban. Ekkor hasított belém az érzés, hogy mennyivel inkább ez az otthona, mint a másik, ahol „idegen emberek jönnek-mennek”… Kivételesnek éreztem magam az elkövetkező nyolc évben, hogy egy perccel sem töltött több időt a színház falain belül, mint amennyi szükséges volt, és olykor még a gyertyafényt sem tudtam idejében meggyújtani előadás után a vacsorához, annyira hamar hazaért hozzám…